Газрын тос уул уурхайн инженерийн факультетийн 2015 оны дүн