Залгуурын соронзон хамгаалалтын хэлхээний шинжилгээ ба түүний алдааг засах