Кархана хардаканы үнэ цэнийг нууцаар авч явах боломжтой у