Натрадж атта maker-ын аль загвар нь хамгийн шилдэг нь вэ