Салхины өмнө төмөр ууланд агуйн уурхайн ашиглалтын ангиуд