Соронзон флотацийн туршилтын судалгаа нь лимонитын хүдрийн өндөр нягтралыг эргүүлсэн