Хоёр дахь шатны хазалтын үед төмрийн хүдрийн ашиглалтын лабораторийн шинжилгээ