Хур тунадасыг хүхэргүйжүүлэх ажлыг цахилгаан станцын уурын зуух болон уян хатан