Хэрэглээний менежмент ба өндөр хүчин чадалтай эргэдэг гүйдэл тусгаарлагчийг хөгжүүлэх