Энэ бол Ази Бхай Топ Дрейкийн системийн зургаан удирдлагын Shunde-ийн талаар мэдэх ёстой зүйл юм