Эргэдэг цементийн зууханд антрацитыг түлш болгон ашиглах техникийн арга хэмжээ