бутлуур нь аж үйлдвэр үндэсний эдийн засгийн хөгжил дэвшлийг