хээрийн жонш бутлах үйлдвэрийн төмөр зайлулах систем